Queer bir tarih yazılabilir mi?

Image

Özet

Tarihçiler, günümüz tarihyazımında çeşitli perspektifler kullanmaktadır. Bu perspektifler zaman içerisinde sosyoloji gibi disiplinlerin tarih alanına yaklaşmasıyla zengin bir içerik oluşturmuştur. Feminist fikriyatı tarih alanına uygulayan ve toplumsal cinsiyet gibi konuların izini tarihsel metinlerde arayan tarihçiler olmuştur. Türkiye’de 2000’lerden bu yana queer fikirler tartışılmaya başlamış, daha sonra üretilen akademik çalışmalarla tarihyazımını da etkilemişlerdir. 2016 yılında ilk defa kaleme alınan bu makalede, queer okumalar üzerinden o zamana dek yapılan örnek niteliğindeki çalışmalara yeni bir perspektif sunmak hedeflenmişti. Makale daha sonra genişletilmiş, tarihçilerin kurdukları hikâyeler irdelenirken sordukları sorularda queer fikriyatın izi sürülmüş ve derinlik kazandırılmıştır. Bu sayede queer fikriyatın tarih yazımına ne derece yansıdığını ve tarihçiler tarafından araçsallaştırılarak kullanıldığı örnekler üzerinden tartışılmıştır.

Continue reading

Türkiye’de dönüşen kadın fikriyatı ve temaslar

Image

Özet

Türkiye’de “kadın” çalışmalarının üniversiteler aracılığıyla başlaması ancak 90’larla birlikte başlamıştır. Hazırlanan raporlar, yapılan araştırmalarla birlikte “kadın” çalışmalarının bir sosyal bilimler disiplini olarak kurumsallaşmaya başladığından söz edebiliriz. Dünyada queer tartışmalarının 80’lerde başladığını düşünürsek, Türkiye’de bu yapılanmanın tarihinin sonradan olduğu görülecektir. Bu, kadın üzerine daha fazla düşünmemizi gerektiren, akıllarda bir yığın soru oluşturabilir. Bu metinde ise, Türkiye’de kadın üzerine kurumsallaşan yapıları oluşturan fikriyatın kökenlerine inmeye çalıştık. Bu sayede dünya ile birlikte Türkiye’de queer, LGBT+ ve feminist fikirlerin birbirleri ile nasıl etkileşime girdiğini, hangi alanlarda kesiştiklerini ve birbirlerini dönüştürdüklerini anlamaya çalışacağız.

Continue reading