Osmanlı Şenliklerinde Şiddet Unsurları, I. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi

Image

I. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, Osmanlı Şenliklerinde Şiddet Unsurları/Elements of Violence in the Ottoman Festivals, M. Fatih Torun

21-23 Mart tarihlerinde İstanbul’da Mef Üniversitesi’nde düzenlenen I. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi’nde yaptığım bildiride, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 1675 şenliği üzerine yapmakta olduğum, Revisiting an Ottoman Dynastic Celebration: Princely Weddings and Circumcisions in Edirne, 1675 isimli yüksek lisans tezim üzerinde çalışırken karşılaştığım şiddet fenomenlerini, Osmanlı şenliklerindeki sadistik eğlence unsurlarını tartışmak ve bu unsurlara görünürlük kazandırmak istedim.

Bildirinin tam metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Continue reading