Türkiye’de dönüşen kadın fikriyatı ve temaslar

Image

Özet

Türkiye’de “kadın” çalışmalarının üniversiteler aracılığıyla başlaması ancak 90’larla birlikte başlamıştır. Hazırlanan raporlar, yapılan araştırmalarla birlikte “kadın” çalışmalarının bir sosyal bilimler disiplini olarak kurumsallaşmaya başladığından söz edebiliriz. Dünyada queer tartışmalarının 80’lerde başladığını düşünürsek, Türkiye’de bu yapılanmanın tarihinin sonradan olduğu görülecektir. Bu, kadın üzerine daha fazla düşünmemizi gerektiren, akıllarda bir yığın soru oluşturabilir. Bu metinde ise, Türkiye’de kadın üzerine kurumsallaşan yapıları oluşturan fikriyatın kökenlerine inmeye çalıştık. Bu sayede dünya ile birlikte Türkiye’de queer, LGBT+ ve feminist fikirlerin birbirleri ile nasıl etkileşime girdiğini, hangi alanlarda kesiştiklerini ve birbirlerini dönüştürdüklerini anlamaya çalışacağız.

Continue reading