Türkiye’de dönüşen kadın fikriyatı ve temaslar

Image

Özet

Türkiye’de “kadın” çalışmalarının üniversiteler aracılığıyla başlaması ancak 90’larla birlikte başlamıştır. Hazırlanan raporlar, yapılan araştırmalarla birlikte “kadın” çalışmalarının bir sosyal bilimler disiplini olarak kurumsallaşmaya başladığından söz edebiliriz. Dünyada queer tartışmalarının 80’lerde başladığını düşünürsek, Türkiye’de bu yapılanmanın tarihinin sonradan olduğu görülecektir. Bu, kadın üzerine daha fazla düşünmemizi gerektiren, akıllarda bir yığın soru oluşturabilir. Bu metinde ise, Türkiye’de kadın üzerine kurumsallaşan yapıları oluşturan fikriyatın kökenlerine inmeye çalıştık. Bu sayede dünya ile birlikte Türkiye’de queer, LGBT+ ve feminist fikirlerin birbirleri ile nasıl etkileşime girdiğini, hangi alanlarda kesiştiklerini ve birbirlerini dönüştürdüklerini anlamaya çalışacağız.

Continue reading

Historiographical background of psychohistory

Image

In this paper, I tried to make a narrative of how psychoanalysis and history began to work together and formed as an approach: Psychohistory. My aim is to make a relationship to understand how psychohistory emerged and its historiography shaped in time. In order to do that, I mentioned social history and cultural turn while following tracks of psychohistory. As a result, I hope that the reader will be informed about cornerstones of psychohistory, and how it was borne and where it’s going.

Continue reading

How festivity culture was in Europe and Ottoman Empire: A comparative looking

Image

Abstract

I mainly tried to show some interesting points of festivity culture in early modern Europe and Ottoman Empire. After social historical studies, cultural studies gained attention after mid-nineteenth century. Therefore, festivities started to be detailed study field for historians. In this paper, I tried to use some of the main studies of the field including Ottoman and European side. While using these studies, my aim is, basically, a comparative looking toward festivity culture. With this purpose, generally, I focused on similarities. Hope that, reader will enjoy when reading these events.  Continue reading

Rapunzel Masalı Üzerine Psikanalitik Bir İnceleme

Image

Bu metinde incelenmek üzere, Grimm Kardeşler’in on dokuzuncu yüzyılın başlarında derledikleri yerel halk masalları arasında bulunan Rapunzel masalı seçilmiştir. Metinde, masalın olay örgüsü ve teması, içerisinde yer alan objeler, psikanalitik teoriye göre incelenmeye çalışılmıştır. Bu incelemede, masalın yıllar boyunca güncelliğini neden yitirmediğini, olayların ardında yatan sebepleri tartışarak mümkün olduğunca ortaya koymak amaçlanmıştır.

Continue reading

Grimm Kardeşler: Rapunzel

Image

Grimm Kardeşler: Rapunzel

grimm_kardesler_rapunzel_01 Grimm Kardeşler (Brothers Grimm) olarak tanınan Jacob ve Wilhelm Grimm, 18.yy sonu ile 19.yy ortaları Avrupa’da çalışmış akademisyenlerdi. Çalıştıkları alanlar daha çok linguistik, kültürel araştırmalar ve yazarlıkları ile tanınmalarını sağlayan folklordur. Bu folklorik metinler günümüzde öylesine meşhur olmuştur ki artık onların sayesinde kaleme alınan bu hikayeleri duymayan insan kalmamıştır: Sindirella, Kurbağa Prens, Kırmızı Başlıklı Kız, Rapunzel, Pamuk Prenses, Hansel ve GretelRumpelstiltskin…

19.yy’da halk kültürüne duyulan merak, bir çok insanı tekrar yerel halkın dünyasını keşfetmeye yöneltmişti. Her ülkede aynı heyecan yaşanmasa da bir çok alanda popüler kültür keşfedilmeye değer olduğunu kanıtlamıştı. Bu trende öncülük eden Almanya’da çalışan Grimm Kardeşler keşfin sembolü olmuşlardır.

Continue reading

Britanya’nın Tarih Mirası: Stonehenge

Image

Britanya’nın Tarih Mirası: Stonehenge

Stonehenge başlarda çok basit bir yapıydı. O kadar ki, dikey yerleştirilmiş birkaç kütük ve taşla birlikte dairesel bir yığından oluşuyordu. Yaklaşık beş bin yıl önce inşa edilmişti. Tarih öncesi dönemde; Yeni Taş veya diğer adıyla Neolitik Çağ’da yapılmıştı. M.Ö. 2500 yıllarında alana daha büyük taş blokları getirildi. Bu taş blokları, Kuzey Wiltshire’dan getirilmiş devasa Sarsen Taşları’ydı. Ayrıca Batı Wales’dan getirilmiş daha ufak Bluestone’lar vardı. İster odundan ister taştan olsun her halükarda Stonehenge oldukça etkileyici bir harabe oldu. Ne yazık ki yapıldığı zamanlardan günümüze görünüşü oldukça değişti. Günümüzde görülen taşların altında, anıtın ilk görünümü hakkında bilgi edinebileceğimiz Kireç Taşları bulundu. Bu taşlar M.Ö. 3000’e tarihlendi. Bu yüzden büyük bir olasılıkla ilk taştan Stonehenge anıtı, bembeyaz parlıyor olmalıydı.

Continue reading

The Lewis Chessmen

Image

The Lewis Chessmen

The_Lewis_Chessmen_cover11 Nisan 1831 tarihinde İskoçya’nın Stornoway şehrinden Roderick Ririe, Lewis adasında, içinde doksan üç parçalık fildişinden yapılmış satranç takımı bulunan bir define buldu. Bulunan bu parçalar daha sonra “Society of Antiquaries of Scotland” tarafından yapılan bir sergide ilk defa yayınlandı. Sergide koleksiyonerler tarafından fazlaca ilgi toplayan parçaların seksen iki tanesi British Museum tarafından satın alındı. Geri kalan on bir tanesi daha sonra National Museums Scotland’a ulaştı. Şimdiye kadar İskoçya’da bulunan en popüler hazinelerden biri olan The Lewis Chessmen, aynı zamanda en değerlilerinden biri oldu.

Continue reading

Aşk Her Şeyi Fetheder!

Image

Aşk Her Şeyi Fetheder!

ortacag_11

Amor Vincit Omnia (love conquerors all) belkide aşkı ifade etmek için dünyada bilinen en meşhur ifadelerden biridir. Kökeni Roma’lı yazar Vergil’e dayanan ifade, ortaçağ dönemi broşlarının bir çoğunun iç yüzeyine işlenmiştir. En meşhurlarından biri Chaucer’in Canterbury Tales eserinde yer alan ileri gelen bir kadına aittir.

Continue reading

Küller Arasında Bir Şehir: Pompeii

Image

Küller Arasında Bir Şehir: Pompeii
pompeii_gezi_yazisiPompeii, İtalya yarımadasının güney sahilinde, Campania bölgesinde ve Tiran (Tyrrhenian) denizinin kıyısında bir Roma şehriydi. Şehrin hemen yanında yer alan Vezüv (Vesuvius) Volkan’ı, bahsi geçen bölgenin bereketliliğinin simgesiydi ve eşsiz bir manzara oluşturmaktaydı. Diğer yandan Roma kolonilerinin meşhur büyük villalarının bulunduğu; Cicero’nun Büyük Augustus’u eğlendirdiği, Claudius’un zalim Tiberius’un tiranlığından kaçarak geldiği, Drusus’un armut yiyerek boğulduğu, Seneca’nın Cordoba’dan eğitim almak için geldiği ve gençliğinin erken zamanlarını geçirdiği yerde burasıydı.

Continue reading

Napoli, Napule

Image

Napoli, İtalya

1_na
Günümüzde İtalya’nın en büyük üçüncü kenti olan Napoli, aynı zamanda ülkenin Campania bölgesinin de merkezi. Şehri kuran ilk yerleşimciler milattan önceye dayanıyor. Ortaçağdan günümüze doğru ise Fransızlar ve İspanyollar şehre hâkim olmuşlar. Ancak Napolyon zamanından itibaren İtalya’nın bir parçası haline gelmiş. Bu bilgiler ışığında şehri gezerken Roma’daki gibi eski ve yorulmuş bir görüntüyle karşılaşmadım. Tarihsel öneme sahip birkaç kale ve bina dışında şehir hayatı oldukça canlıydı. Kendimi birçok renkli manzaranın içerisinde buldum.

Continue reading