Revisiting an Ottoman Dynastic Celebration: Princely Weddings and Circumcisions in Edirne, 1675

ABSTRACT

This thesis offers a contextual examination of the 1675 imperial festival which took place in Edirne (Adrianople) during the reign of Mehmed IV (r. 1648-1687). It intends to present a holistic approach to the festival, after the study of Özdemir Nutku in 1972. Distinctively, this study manifests the grounds of the Ottoman court’s affairs for a festival gargantuan in scale at the late seventeenth century, as well as show many unseen layers of the festival. For the first time in the field, it introduces the firework expenses of a state-sponsored festival, revealing previously unexamined phases of such pyrotechnics broadly.

Each section of this work crosschecks textual narratives of the primary sources, including the most known as well as unfamiliar festival books, eyewitness diaries, and state annals, taking into consideration the context of the authors. In addition, this study investigates ignored dimensions of this event, such as the construction of time and space in the festival. Hence this thesis presents a renewal of the conventional narration regarding this princely festival.

To reach the full version of the text, please check my Academia page here, or simply contact me at torunfatihh@gmail.com

BİR OSMANLI HANEDANLIK KUTLAMASINI HATIRLAMAK: 1675 YILI EDİRNE SALTANATLI DÜĞÜN VE SÜNNETLERİ

ÖZET

Bu tez, 1675 yılında Edirne’de (Adrianople), Sultan IV. Mehmed’in (r. 1648-1687) döneminde düzenlenen imparatorluk festivalinin bağlamsal incelemesini sunmaktadır. Amacı, Özdemir Nutku’nun 1972’de ki çalışmasından sonra söz konusu festival üzerinde bütüncül olarak düşünebilmektir. Bu çalışma farklı olarak, geç dönem on yedinci yüzyıla ait bu devasa ölçekli festivalin temellerini, festivalin devletle ilişkisini göz önünde bulundurarak, birçok görülmemiş katmanını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu tez aracılığıyla, festivalin havai fişek harcamalarının tutulduğu defter tanıtılmakta ve fişek gösterilerinin daha önce bahsedilmemiş aşamalarını ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmada, içindeki her bir bölüm için, festival kitapları, görgü tanıklarının günlükleri ve devlet kronikleri de dahil olmak üzere bilindik ve bilinmedik birçok birincil kaynak, yazarların bağlamı göz önünde bulundurularak, metinsel anlatımları çapraz olarak sorgulanmaktadır. Ayrıca bu tezde, festivalde zaman ve mekânın inşası gibi daha önce göz ardı edilmiş boyutları da incelenmektedir. Dolayısıyla söz konusu tezin sunduğu çalışmayla, bu gösterişli festivalin geleneksel anlatımı uzun bir zaman sonra yenilenmektedir.

Tezin tam metni için buradan Academia sayfama bakabilirsiniz veya benimle iletişime geçebilirsiniz: torunfatihh@gmail.com