Queer bir tarih yazılabilir mi?

Özet

Tarihçiler, günümüz tarihyazımında çeşitli perspektifler kullanmaktadır. Bu perspektifler zaman içerisinde sosyoloji gibi disiplinlerin tarih alanına yaklaşmasıyla zengin bir içerik oluşturmuştur. Feminist fikriyatı tarih alanına uygulayan ve toplumsal cinsiyet gibi konuların izini tarihsel metinlerde arayan tarihçiler olmuştur. Türkiye’de 2000’lerden bu yana queer fikirler tartışılmaya başlamış, daha sonra üretilen akademik çalışmalarla tarihyazımını da etkilemişlerdir. 2016 yılında ilk defa kaleme alınan bu makalede, queer okumalar üzerinden o zamana dek yapılan örnek niteliğindeki çalışmalara yeni bir perspektif sunmak hedeflenmişti. Makale daha sonra genişletilmiş, tarihçilerin kurdukları hikâyeler irdelenirken sordukları sorularda queer fikriyatın izi sürülmüş ve derinlik kazandırılmıştır. Bu sayede queer fikriyatın tarih yazımına ne derece yansıdığını ve tarihçiler tarafından araçsallaştırılarak kullanıldığı örnekler üzerinden tartışılmıştır.

Giriş

Söz konusu metnin ilk versiyonunu, yüksek lisansım sırasında aldığım “Gender, Queer and the Body in Aesthetic Expression” isimli dersin bitirme paper’ı olarak sunmuştum. Daha sonra yaptığım çeşitli eklemelerle şu anki haline ulaşmıştır.

Metnin Kaos GL’de yayınlanması için yardımlarından dolayı Yıldız Tar’a teşekkür ederim.

Metne erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.