Britanya’nın Tarih Mirası: Stonehenge

Image

Britanya’nın Tarih Mirası: Stonehenge

Stonehenge başlarda çok basit bir yapıydı. O kadar ki, dikey yerleştirilmiş birkaç kütük ve taşla birlikte dairesel bir yığından oluşuyordu. Yaklaşık beş bin yıl önce inşa edilmişti. Tarih öncesi dönemde; Yeni Taş veya diğer adıyla Neolitik Çağ’da yapılmıştı. M.Ö. 2500 yıllarında alana daha büyük taş blokları getirildi. Bu taş blokları, Kuzey Wiltshire’dan getirilmiş devasa Sarsen Taşları’ydı. Ayrıca Batı Wales’dan getirilmiş daha ufak Bluestone’lar vardı. İster odundan ister taştan olsun her halükarda Stonehenge oldukça etkileyici bir harabe oldu. Ne yazık ki yapıldığı zamanlardan günümüze görünüşü oldukça değişti. Günümüzde görülen taşların altında, anıtın ilk görünümü hakkında bilgi edinebileceğimiz Kireç Taşları bulundu. Bu taşlar M.Ö. 3000’e tarihlendi. Bu yüzden büyük bir olasılıkla ilk taştan Stonehenge anıtı, bembeyaz parlıyor olmalıydı.

Continue reading