Bir Kere Daha Eğitimde Minecraft

Image

2015 yılında egitimdeteknoloji.com web sitesinde yayınlanan “Eğitimde Minecraft!” isimli yazımdan sonra bu yıl educathub.com web sitesinde “Bir Kere Daha Eğitimde Minecraft” ismiyle Minecraft oyununun eğitim alanında nasıl kullanıldığına dair tekrar bir şeyler karaladım.

Continue reading

Freudian Sözlük

Image

Freud’un 1905 yılında yayınladığı makaleler dizisini (Three Essays on the Theory of Sexuality) ilk okuduğum zaman anlamakta zorlanmıştım. Mevzu olan psikanalitik kuramları ve ortaya konan fikirleri, kuramları, kullanılan terimleri ve icat edilen yeni kelimeleri anlamakta çok zorlanmıştım. Yüksek lisans programımın son ders döneminde, Bülent Somay’dan aldığım “Psychoanalytic Method in Culture” dersi sayesinde -ki yüksek lisans yaptığım üniversiteyi tercih ederken etkili olan ve almayı arzu ettiğim derslerden biriydi- Freud, Jung, Klein, Rose ve Lacan gibi psikanalitik kuramın önde gelen isimleriyle tanışma şansım oldu.

Continue reading

Fî Beyân-ı Arûs-ı Îpek Sultan

Image

Fî Beyân-ı Arûs-ı Îpek Sultan

Devlet okulunda öğretmenlik yaptığım zaman tanıştığım İpek Öğretmenin büyük bir mutlulukla gerçekleştirdiği evliliğine armağan olarak bir şenlikname kaleme almak istedim. Kendisiyle o zamanlar her Çarşamba günü 5.dersimiz boş olduğu için bir araya gelip, sohbet ederdik. Şimdi o buluşmaları ancak La La Land dinleyerek anabiliyoruz. Bu metin özünde bir sûrnâme kopyası oldu. Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesini karıştırarak komik bir anlatı yaratmaya çalıştım. Kullandığım kelimeleri de Hezarfen Hüseyin’in Telhis‘in den aldım. 1675 şenliğinin şenliknâmesi için oraya bakabilirsiniz: İlgürel, S., & Efendi, H. (1998). Telhîsü’l-beyân fî kavânîn-i Âl-i Osmân.İstanbul: Türk Tarih Kurumu.

Continue reading