“Güç edip haddi aşmak” Osmanlı İstanbul’unda livâta davalarının queer bir analizi

Image

Kaos Q+ dergisinin “Queer Tarih” temalı dokuzuncu sayısı için özel bir çalışma yaptık. Söz konusu çalışmayı Yılmaz Yeniler ile birlikte yürüttük. İkimizin akademik olarak farklı arkaplanlara sahip olması incelediğimiz tarihsel materyale bakışımızı zenginleştirdi. “Güç edip haddi aşmak” Osmanlı İstanbul’unda livâta davalarının queer bir analizi isimli makalemiz ortak çalışmamızın ürünüdür.

Osmanlı İmparatorluğu başkentinde gerçekleşen cinsel suçlara ait mahkeme kayıtları (kadı sicilleri) incelendiğinde içerisinde “livâta” kelimesinin geçtiği çeşitli şikâyetlere rastlanılmaktadır. Makalemizde söz konusu şikâyetlerden küçük bir seçki hikâyeleştirme yoluyla mercek altına alınarak kadı sicillerinin mevcut tarihyazımındaki yeri sorunsallaştırılmaktadır. Seçilen örneklerde geleneksel Osmanlı tarihyazımında tarihçilerin “gerçekliği” resmi söylem aracılığıyla doğrudan onama ve boşlukları doldurma eğilimi queer bir bakışla sorgulanmaktadır. Böylece sicillerde yer alan şahitsizlikleri, suskunlukları ve bedensel ilişkileri kuirleştirme denemesi yapılmaktadır.

Continue reading

Bir Kere Daha Eğitimde Minecraft

Image

2015 yılında egitimdeteknoloji.com web sitesinde yayınlanan “Eğitimde Minecraft!” isimli yazımdan sonra bu yıl educathub.com web sitesinde “Bir Kere Daha Eğitimde Minecraft” ismiyle Minecraft oyununun eğitim alanında nasıl kullanıldığına dair tekrar bir şeyler karaladım.

Continue reading

Freudian Sözlük

Image

Freud’un 1905 yılında yayınladığı makaleler dizisini (Three Essays on the Theory of Sexuality) ilk okuduğum zaman anlamakta zorlanmıştım. Mevzu olan psikanalitik kuramları ve ortaya konan fikirleri, kuramları, kullanılan terimleri ve icat edilen yeni kelimeleri anlamakta çok zorlanmıştım. Yüksek lisans programımın son ders döneminde, Bülent Somay’dan aldığım “Psychoanalytic Method in Culture” dersi sayesinde -ki yüksek lisans yaptığım üniversiteyi tercih ederken etkili olan ve almayı arzu ettiğim derslerden biriydi- Freud, Jung, Klein, Rose ve Lacan gibi psikanalitik kuramın önde gelen isimleriyle tanışma şansım oldu.

Continue reading

Fî Beyân-ı Arûs-ı Îpek Sultan

Image

Fî Beyân-ı Arûs-ı Îpek Sultan

Devlet okulunda öğretmenlik yaptığım zaman tanıştığım İpek Öğretmenin büyük bir mutlulukla gerçekleştirdiği evliliğine armağan olarak bir şenlikname kaleme almak istedim. Kendisiyle o zamanlar her Çarşamba günü 5.dersimiz boş olduğu için bir araya gelip, sohbet ederdik. Şimdi o buluşmaları ancak La La Land dinleyerek anabiliyoruz. Bu metin özünde bir sûrnâme kopyası oldu. Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesini karıştırarak komik bir anlatı yaratmaya çalıştım. Kullandığım kelimeleri de Hezarfen Hüseyin’in Telhis‘in den aldım. 1675 şenliğinin şenliknâmesi için oraya bakabilirsiniz: İlgürel, S., & Efendi, H. (1998). Telhîsü’l-beyân fî kavânîn-i Âl-i Osmân.İstanbul: Türk Tarih Kurumu.

Continue reading