Space and Time in Ottoman Dynastic Celebration of 1675

Image

My new article, “Space and Time in Ottoman Dynastic Celebration of 1675”, is now published in Near East Historical Review (11/4, October, 2021, pp. 1 – 17).

Here is the link that goes to the page on the journal’s website: https://nehrreview.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=54897

You can also reach the article directly from this link: http://dx.doi.org/10.29228/nehrreview.54897

This article offers a spatial and timewise examination of the 1675 imperial festival which took place in Edirne (Adrianople) during the reign of Mehmed IV (r. 1648-1687). The article links the recent works of various scholars, and contribute to Ottoman festival studies by providing original data on the determination of the festival square with the help of the recent archaeological excavations in the imperial palace in Edirne, and the analysis of the places of the sports games held during the festival. In the light of witness accounts, it analyzed the architectural setting in the festival events. According to both Ottoman and non-Ottoman sources, time management of the Ottoman court is explored by the daily program of the celebrations and timing of the Ottoman high court members.

Continue reading

“Güç edip haddi aşmak” Osmanlı İstanbul’unda livâta davalarının queer bir analizi

Image

Kaos Q+ dergisinin “Queer Tarih” temalı dokuzuncu sayısı için özel bir çalışma yaptık. Söz konusu çalışmayı Yılmaz Yeniler ile birlikte yürüttük. İkimizin akademik olarak farklı arkaplanlara sahip olması incelediğimiz tarihsel materyale bakışımızı zenginleştirdi. “Güç edip haddi aşmak” Osmanlı İstanbul’unda livâta davalarının queer bir analizi isimli makalemiz ortak çalışmamızın ürünüdür.

Osmanlı İmparatorluğu başkentinde gerçekleşen cinsel suçlara ait mahkeme kayıtları (kadı sicilleri) incelendiğinde içerisinde “livâta” kelimesinin geçtiği çeşitli şikâyetlere rastlanılmaktadır. Makalemizde söz konusu şikâyetlerden küçük bir seçki hikâyeleştirme yoluyla mercek altına alınarak kadı sicillerinin mevcut tarihyazımındaki yeri sorunsallaştırılmaktadır. Seçilen örneklerde geleneksel Osmanlı tarihyazımında tarihçilerin “gerçekliği” resmi söylem aracılığıyla doğrudan onama ve boşlukları doldurma eğilimi queer bir bakışla sorgulanmaktadır. Böylece sicillerde yer alan şahitsizlikleri, suskunlukları ve bedensel ilişkileri kuirleştirme denemesi yapılmaktadır.

Continue reading

Törensel Nitelikleriyle 1675 Edirne Şenliği’nde Yemek

Image

Yemek ve Kültür Dergisi 59. Sayı

Yüksek lisans tezimin ilk bölümünün bir kısmı ve genel olarak üçüncü bölümün çevirisini derleyerek “Törensel Nitelikleriyle 1675 Edirne Şenliği’nde Yemek” isimli makaleyi kaleme aldım. Burada IV. Mehmed’in 1675 yılında Edirne Sarayında, Sırık meydanında organize ettiği imparatorluk festivalindeki (sünnet ve düğün şenlikleri) yemek tüketimine, sultanın sofrasına ve ziyafet sofralarına odaklandım.

İmparatorluk hiyerarşilerinin bir resmini sunan şenlik ziyafetleri için kurulan çadırlardan ve buralarda servis edilen yemeklerin niteliklerine değin bir çok noktaya bakarak temsil edilen sosyal hiyerarşiler üzerinde durdum.

Continue reading

Bir Kere Daha Eğitimde Minecraft

Image

2015 yılında egitimdeteknoloji.com web sitesinde yayınlanan “Eğitimde Minecraft!” isimli yazımdan sonra bu yıl educathub.com web sitesinde “Bir Kere Daha Eğitimde Minecraft” ismiyle Minecraft oyununun eğitim alanında nasıl kullanıldığına dair tekrar bir şeyler karaladım.

Continue reading

Revisiting an Ottoman Dynastic Celebration: Princely Weddings and Circumcisions in Edirne, 1675

Image

ABSTRACT

This thesis offers a contextual examination of the 1675 imperial festival which took place in Edirne (Adrianople) during the reign of Mehmed IV (r. 1648-1687). It intends to present a holistic approach to the festival, after the study of Özdemir Nutku in 1972. Distinctively, this study manifests the grounds of the Ottoman court’s affairs for a festival gargantuan in scale at the late seventeenth century, as well as show many unseen layers of the festival. For the first time in the field, it introduces the firework expenses of a state-sponsored festival, revealing previously unexamined phases of such pyrotechnics broadly.

Continue reading

Freudian Sözlük

Image

Freud’un 1905 yılında yayınladığı makaleler dizisini (Three Essays on the Theory of Sexuality) ilk okuduğum zaman anlamakta zorlanmıştım. Mevzu olan psikanalitik kuramları ve ortaya konan fikirleri, kuramları, kullanılan terimleri ve icat edilen yeni kelimeleri anlamakta çok zorlanmıştım. Yüksek lisans programımın son ders döneminde, Bülent Somay’dan aldığım “Psychoanalytic Method in Culture” dersi sayesinde -ki yüksek lisans yaptığım üniversiteyi tercih ederken etkili olan ve almayı arzu ettiğim derslerden biriydi- Freud, Jung, Klein, Rose ve Lacan gibi psikanalitik kuramın önde gelen isimleriyle tanışma şansım oldu.

Continue reading

Osmanlı Şenliklerinde Şiddet Unsurları, I. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi

Image

I. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, Osmanlı Şenliklerinde Şiddet Unsurları/Elements of Violence in the Ottoman Festivals, M. Fatih Torun

21-23 Mart tarihlerinde İstanbul’da Mef Üniversitesi’nde düzenlenen I. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi’nde yaptığım bildiride, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 1675 şenliği üzerine yapmakta olduğum, Revisiting an Ottoman Dynastic Celebration: Princely Weddings and Circumcisions in Edirne, 1675 isimli yüksek lisans tezim üzerinde çalışırken karşılaştığım şiddet fenomenlerini, Osmanlı şenliklerindeki sadistik eğlence unsurlarını tartışmak ve bu unsurlara görünürlük kazandırmak istedim.

Bildirinin tam metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Continue reading

Fî Beyân-ı Arûs-ı Îpek Sultan

Image

Fî Beyân-ı Arûs-ı Îpek Sultan

Devlet okulunda öğretmenlik yaptığım zaman tanıştığım İpek Öğretmenin büyük bir mutlulukla gerçekleştirdiği evliliğine armağan olarak bir şenlikname kaleme almak istedim. Kendisiyle o zamanlar her Çarşamba günü 5.dersimiz boş olduğu için bir araya gelip, sohbet ederdik. Şimdi o buluşmaları ancak La La Land dinleyerek anabiliyoruz. Bu metin özünde bir sûrnâme kopyası oldu. Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesini karıştırarak komik bir anlatı yaratmaya çalıştım. Kullandığım kelimeleri de Hezarfen Hüseyin’in Telhis‘in den aldım. 1675 şenliğinin şenliknâmesi için oraya bakabilirsiniz: İlgürel, S., & Efendi, H. (1998). Telhîsü’l-beyân fî kavânîn-i Âl-i Osmân.İstanbul: Türk Tarih Kurumu.

Continue reading

İnsanlık tarihinin bilinen en eski alfabelerinden biri olan Hiyeroglifler

Image

Özet

Dünya üzerinde insanlık tarihinin bilinen en eski yazılarından biri hiyerogliflerdir. Mısır’ın hanedanlık tarihinin başlangıcı sayılan milattan önce 3150 civarında icat edildiği düşünülmektedir. Onların inancına göre, bilginin tanrısı Thot yazıyı icat etmişti. Hiyeroglif kelimesinin tarihi ise Antik Grek’e dayanmaktadır. Grekçe’de “hieros” kutsal, “glyphein” ise oyma için kullanılır. Mısır’daki Romalıların döneminden sonra unutulan hiyeroglif yazısı ancak 1799’da keşfedilen Rosetta Taşı sayesinde çözülebilmiştir. Günümüzde British Museum’da bulunan Rosetta Taşı, aslında bir metnin üç farklı alfabede yazılmış halidir (Hiyerogliflerle, yerel dilde ve Grekçe). Bu sayede Fransız araştırmacı Jean-François Champollion tarafından 1822 yılında çözülebilmiştir. Antik Mısır’ın dili hakkında hiçbir gramer kitabının bulunmamasından dolayı ancak bilimsel araştırmalar sonucu bilgi edinilmiştir.

Continue reading

Constructing history as a scientific discipline in the eyes of re-formed states

Image

Abstract

Development of history as a scientific discipline started in nineteenth-century. Historians were studying on official records only, looking on political leaders, bureaucrats, searching for their uniqueness, not as agents of history, as reality itself. This concept of history changed in time deeply. It effected from Marxist ideologies, French historians and so forth. Besides, there were some other things also changing, likely, statehoods, borders, ideas of political unities in the world. People witnessed collapsing of centuries-old empires such as Austro-Hungarian Empire, Ottoman Empire and Russian Empire. In this paper, I would like to discuss mainly around this parallelism between history writing and states, and confront discussions in this time of re-forming.

Continue reading